KVIEČIAME DALYVAUTI PROJEKTE
"VASARA SU ŽAIDIMAIS KALBAI UGDYTI".
VISA INFORMACIJA PRISEGTUKE.
Projektas VASARA SU ŽAIDIMAIS KALBAI UGD
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Kviečiame pasigrožėti
ir kartu pasidžiaugti
respublikinio konkurso "Velykų margutis 2022"
mokinių kūrybiniais darbais.
Darbus rasite paspaudę šią nuorodą:

KONFERENCIJA 

 

Liepaja University in cooperation with Latvian Language and Literature Teachers’ Association, The Latvian Association of Teachers of English, Speech Therapists’ Association of Latvia, Latvian Association of Applied Linguistics, British Council Latvia, Goethe-Institut Riga and Liepaja Department of Education

 

kindly asks you to participate in the 19th International Scientific Conference

LANGUAGE ACQUISITION: PROBLEMS AND PERSPECTIVE

May 20, 2022

Look for more information at our website https://vapplapp.liepu.lv/en

 

Participants are requested to register for the conference by April 25, 2022

 

Indexed by  EBSCO

Each article in the proceedings is assigned a DOI name and registered in the international metadata catalogue Crossref. Bibliographic information is available here: https://www.crossref.org/

 

In connection with the conference, a multilingual collection of scientific articles “Language Acquisition: Problems and Perspectives” (ISSN 1407-9739 (printed), ISSN 2661-5584 (digital))

 

Conference topics

• Pedagogical and psychological research on language learning for children, young people and adults
• Development of the child's speech and language in preschool and family
• Offer of mother tongue and foreign language acquisition in Latvian schools
• Special educational needs in language learning
• Speech and language development disorders, their correction and prevention
• The impact of culture, subculture and value orientation on language learning
• Linguistic research on the content of language teaching and its acquisition
• Linguistic didactics research on language learning in higher education and non-formal education
• Acquisition of the Latvian language as a foreign language in Latvia and abroad
• The language environment in Latvia and the importance of the population's linguistic attitude in language learning
• Use of IT for modern language learning solutions
• Status of communicative and linguistic competence in the labor market
• Academic writing in school and higher education

 

At the end of the conference there will be a master classes:

 • within the framework of SIA Barboleta, LiepU, VSI Demokratine mokykla (Lithuania) and INTEGRA ONLUS (Italy) Erasmus + project "Barboleta Learning Board Methodology" (No.2019-1-LV01-KA201-060405) - "Barboleta Equilibrium Platform". The master class will be led by clinical psychologist and special pedagogue Baiba Jurāne-Blomniece

• "Use of the Database Language of Science (zinatnesvaloda.lvin Teaching to Improve Students' Research Competence". Chaired by Laura PintereThe aim of the master class is to introduce teachers to the possibilities of the Language of Science database and to offer a lesson plan for using this digital application to increase students' research competence.

The conference will take place in person at the University of Liepaja and online. Detailed information about the e-platform and connection options will be sent to the participants a week before the conference.

konferencijos programa (1).pdf
Adobe Acrobat Document 174.5 KB

Saulė šypsosi pro langą

Spinduliais parėmus dangų,

Klega paukščiai, gėlės kvepia

Puošdamos Velykų taką.

Vėl pavasaris pas mus.

Laikas puošti margučius...

 

KVIEČIAME DALYVAUTI KASMETINĖJE VIRTUALIOJE PARODOJE

„VELYKŲ MARGUTIS 2022”!

 

 

Velykų margutis nuostatai 2022.pdf
Adobe Acrobat Document 280.1 KB

Kviečiame dalyvauti!

 

Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) logopedų profesinės asociacijos kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (Kaunas) ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (Šiauliai) organizuoja 8 – ąjį Baltijos šalių logopedų kongresą: Logopedinės pagalbos reikšmė įvairiais žmogaus gyvenimo tarpsniais. Ši tema šiemet aktualizuojama ir Europos logopedų asociacijoje (ESLA).

Kongreso tikslas – suburti Baltijos ir kitų šalių mokslininkus, logopedus praktikus ir studentus bendrai diskusijai apie aktualius profesijos klausimus, kylančius teikiant įrodymais grįstą logopedinę pagalbą įvairaus amžiaus asmenims.

Daugiau informacijos apie kongresą:

 

https://www.sa.vu.lt/8th-congress-of-baltic-states-slts/lt/

Logopedų kongresas_2022_LT.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

Su Europos logopedų diena!!!

REIKALINGAS LOGOPEDAS

 

 

Reikalingas logopedas nuo vasario 1d. dirbti 1 et. Vilniaus l/d "Beržynėlis" (Beržyno g.7a). Tel.nr. 8 5 233 57 28

Baigiasi dar vieni metai.
Tai buvo ypatingas laikas, dienos neretai atrodė ilgos, užpildytos neregėtais iššūkiais ir atkakliu darbu.
Tik pasitikėdami savimi ir veikdami drauge, mes visada būsime stipresni ir eisime į priekį.
Tegul Šv. Kalėdų šventė šiemet būna ypatingai prasminga, o namuose ir mintyse sklinda ramybė.

 

Geroji žemele,
Parodyk man kelią
Į baltą ir tyrą
Kalėdų žvaigždelę.
 
Kai niekas nemato,
Kai niekas negirdi...
Kai angelas basas
Ateina į širdį.
 
Ateina Į širdį
Tik vaikiškai tyrą.
Balti žiedlapėliai
Ant delno pabyra.
 
Balti žiedlapėliai
Parodys tau kelią
Į nuostabiai tyrą
Kalėdų žvaigždelę.
 
Pasigrožėkime respublikinio virtualaus mokinių darbų konkurso "Kalėdinis burbulas"rezultatais:
 
Artėja  metas, kai sušyla visų širdys,
kai namuose jaukiai dega žvakelės,
nosį pakutena kepamų sausainių kvapas
ir švelniai kvepia eglutės šakos.... 
Kviečiame dalyvauti kasmetinėje virtualioje parodoje
„Kalėdų burbulas 2021”

Parodos nuostatai prisegami.

KALĖDINIS BURBULAS 2021.pdf
Adobe Acrobat Document 338.9 KB

Latvijoje įsikūrusi bendrovė Rehavita multisensorinės įrangos ir patalpų įrengimu užsiima nuo 2015 m.

Rehavita dalijasi informacija apie naują produktą iSandbox.

 

https://www.rehavita.eu/produkciya/isandbox-3

https://www.rehavita.eu/products/isandbox-2

https://www.rehavita.eu/produkciya/isandbox-standart/225

https://www.rehavita.eu/products/isandbox-s-m-l/225

 

Šiuo metu rinkoje nėra analogiškų įrenginių pagal technines specifikacijas ir programinę įrangą.

iSandbox bus puiki mokymosi, tobulėjimo ir pramogų priemonė jaunesniems ir vyresniems SUP turintiems vaikams.

LOGOPEDIJOS IR SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS STUDIJOS

 

Vytauto Didžiojo universitetas, reaguodamas į didelį specialistų poreikį, siūlo rinktis nauja specialistų rengimo koncepcija grįstą studijų programą Specialioji pedagoginė pagalba (Logopedija; Specialioji pedagogika). Galima rinktis dieninę arba sesijinę formą. Sesijinė forma tinka norintiems derinti studijas su darbu (paskaitos vyksta savaitgaliais). Studijų vieta: Vilnius, Kaunas

Siūlo: 

·  naują, modernų, tarptautinius standartus atitinkantį studijų turinį;  

·  aktualias gilinamąsias specializacijas; 

·  inovatyvų, į aktyvų mokymąsi, realių problemų sprendimą bei į personalizuotą ugdymą orientuotą studijų procesą;  

·  sutelktą aukščiausia kompetencija pasižyminčių dėstytojų komandą, kurioje dirba: prof. J. Ruškus, prof. S. Ališauskienė, prof. A. Galkienė, prof. I. Dabašinskienė, prof. Yael Kimhi (Izraelis), doc. L. Miltenienė, doc. R. Melienė, doc. V. Makauskienė, doc. D. Kairienė, doc. Orly Hebel (Izraelis), doc. Mona Julius (Izraelis) ir kt.;  

·  tarptautines patirtis (užsienio dėstytojų paskaitos, tarptautinės praktikos ir dalinės studijos užsienio universitetuose). 

Siūlomos ir perkvalifikavimo studijos jau dirbantiems bei pedagogo kvalifikaciją turintiems pedagogams. Daugiau informacijos apie perkvalifikavimo studijas čia: https://svietimas.vdu.lt/vdu-kviecia-pedagogus-i-perkvalifikavimo-studijas/?fbclid=IwAR1VQCN6yiVdECf9rl79qAnnoICXnFKlK06UQ9mLzZbEi1MWgLlGwOhQvnM 

 

https://svietimas.vdu.lt/studiju-programos/?/lt/study/program/show/345

 

https://svietimas.vdu.lt/studiju-programos/?/lt/study/program/show/344

Logopedija_skrajute.jpg
JPG Image 996.0 KB
Specialioji pedagogika_skrajute.jpg
JPG Image 1.0 MB

MONTESSORI KORTELĖS

Tai unikali ir išskirtinė edukacinė priemonė vaikams, kuri buvo sukurta pagal pasaulyje gerai žinomą ir plačiai naudojamą Montessori pedagogikos metodą. 

Kas yra Montessori lavinamosios kortelės ir kam jos skirtos? 

Šios kortelės skirtos lavinti vaiko mąstyseną, vaizduotę, tobulinti skaitymo, rašymo įgūdžius, pažinti naujus objektus per praktines užduotis. 

Kas yra Montessori metodas? 

Montessori pedagogika apima filosofijos bei auklėjimo metodiką. Jos pagrindas yra ugdyti, mokinti, lavinti vaiką, pasitikėti juo bei kartu leistis į pažinimą. Šis metodas unikalus nes suteikia vaikui savarankiškumo, laisvės, išlaisvina jo mintis, vaizduotę, kuris svarbus pažinimo ir mokymosi kelyje.

Montessori kortelių panaudojimo būdai 

Turime pačių įvairių lavinamųjų kortelių temų - nuo gyvūnų pažinimo, iki emocijų, spalvų, vaisių, uogų bei kitų kortelių temų. Kortelės yra pieštos iliustratoriaus, su žaismingais ir dailiais paveiksliukais, padedančiais ugdyti vaiką – kartu leisitės į egzotiškus kraštus, pažinsite vandens gyvūnus, įvairias uogas, daržoves, skaičius, spalvas bei kitus mus supančius objektus. Kortelių pagalba lavinsite skaitymo, rašymo, kalbėjimo įgūdžius per įdomias užduotėles ir žaidimus. Šios kortelės tinka įvairaus amžiaus vaikams, pagal amžių yra įvairūs kortelių panaudojimo būdai.

Susipažinti su kortelėmis kviečiame čia – https://www.montessorikorteles.lt/montessori-lavinamosios-korteles

       NAUJI LEIDINIAI

 

      Vilniaus Šilo mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Irena Radžiūnienė išleido pratybų sąsiuvinius, skirtus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Rinkinį sudaro trys atskiros dalys lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo mokymui. Skiriama didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams (atsižvelgiama į individualius gebėjimus). Norinčius įsigyti leidinius prašome ieškoti leidyklos "Didakta" tinklapyje.  

Kviečiame bendradarbiauti!

Maloniai kviečiame bendradarbiauti visų Vilniaus miesto ugdymo įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus. Jei savo veikloje planuojate įvairius renginius (renginiai mokiniams, seminarai, konferencijos, priemonių pristatymai ir pan.) miesto mastu, parašykite mums. Jūsų renginiai bus  paskelbti miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų tinklapyje.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų dėmesiui!!!
           Jeigu norite, kad Vilniaus miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis aprobuotų jūsų paruoštą metodinę priemonę, užpildykite metodinės priemonės kortelę ir siųskite elektroniniu paštu ursulyte@gmail.com
metodinių priemonių kortelė.pdf
Adobe Acrobat Document 265.8 KB
MesEsameSkirtingi
Privati ir uždara specialiųjų mokyklų/ugdymo centrų grupė, skirta administracijai, švietimo pagalbos specialistams, mokytojams ir NŠA Specialiosios pedagogikos skyriaus specialistams.
 

INFORMACIJA 

 

NŠA svetainėje patalpinta lentelė su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, skirtomis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Lentelę galite rasti čia: https://drive.google.com/file/d/1IL2PJBYAonmmX1PClk0OzGMNYLou6rDV/view 

GEROJI PATIRTIS DIRBANT NUOTOLINIU BŪDU

 

"Iššūkis priimtas - darbas tęsiasi, mokykla persikėlė į namus"

 https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1039798/issukis-priimtas-darbas-tesiasi-mokykla-persikele-i-namus

Dar rekomendacijų

 

Konferencijos vaizdo įrašą galėsite peržiūrėti https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/vaizdo-med%C5%BEiaga

P.S. Rekomenduojame www.nsa.smm.lt/nuotolinis

NŠA specialistų parengtas rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s?authuser=0

Parengtos metodinės rekomendacijos "Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai", skirtos didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, dirbant nuotoliniu būdu;

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/dokumentai?authuser=0

Sensomotorika.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB

NUOTOLINIS DARBAS

 

REKOMENDACIJOS VAIKŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ,  NUOTOLINIAM UGDYMUI 

https://srvks.lt/nuotolinis-ugdymas/?fbclid=IwAR0cc8lV-2LAVIqdbM-ChKKAb7EIUmIRU_SdjCL4xnfyzRJD_L42pPMWK54 

NUOTOLINIS DARBAS

 

Dalijamės pasiruošimo nuotoliniam darbui su mokiniais nuorodomis ir patirtimis.

 

Rekomendacijos_1.jpg
JPG Image 263.7 KB
Rekomendacijos_pedagogams_2.jpg
JPG Image 442.7 KB
Rekomendacijos_SUPmok.3.jpg
JPG Image 496.7 KB
Rekomendacijos_mokiniams_4.jpg
JPG Image 491.3 KB
Rekomendacijos_5.jpg
JPG Image 336.9 KB
Įtampos_mažinimo_budai_1.jpg
JPG Image 130.4 KB
Įtampos_mažinimo_būdai_2.jpg
JPG Image 212.4 KB
Kolegų pasidalinimais planais apie pasir
Adobe Acrobat Document 310.4 KB
NAUJAS LEIDINYS APIE MIKČIOJIMĄ
   Išleista nauja knyga logopedams, psichologams ir mokytojams, dirbantiems su mikčiojančiais pradinių klasių mokiniais.

   Metodinėje priemonėje “Logopedinė pagalba mikčiojantiems mokiniams” pateikiama nuosekli darbo sistema mokinių mikčiojimui įveikti. Mokiniai mokomi pažinti savo mikčiojimo požymius, įvertinti jausmus, atlikti įvairias sklandaus kalbėjimo užduotis ir taikyti išmoktas technikas realiose, kasdieninio bendravimo situacjose.

   Pratybose yra daug kalbėjimo tempo sulėtinimo, kvėpavimo, švelnaus žodžių tarimo ir kitų pratimų.

Norintys įsigyti šią knygą gali kreiptis adresu

Svanorių 284 – 221, Kaunas Logopedinės pagalbos centras

arba užsisakyti el. paštu makauskiene.vilma@gmail.com

Pratybos_virselis.pdf
Adobe Acrobat Document 67.6 KB

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VILNIAUS METŲ MOKYTOJĄ - LOGOPEDĘ DANUTĘ URBŠIENĘ!!!

 

    Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai Vilniaus meras Remigijus Šimašius apdovanojo metų mokytojus. Iš 42 komisijai pateiktų paraiškų komisija atrinko ir renginio metu apdovanojo 11 geriausių sostinės mokytojų. Šiemet už profesionalumą, darbus ir pasiekimus apdovanojimą gavo ir  lopšelio-darželio „Saulėtekis“ logopedė Danutė Urbšienė. Nuoširdžiai sveikiname ir džiaugiamės pasiekimais!

   NAUJAS LEIDINYS
  Specialioji pedagogė Eglė Saikauskienė "Taisyklių atmintinė" (lietuvių kalba ir matematika 1-4 kl.)
  Leidinys skirtas visiems pradinio ugdymo mokiniams (su ir be specialiųjų ugdymosi poreikių) ir ugdytojams, kuriems mokantis ir mokant svarbu turėti atraminę medžiagą, kuriems aktualūs vaizdingi paaiškinimai, analogijos. Knygelėje lietuvių kalbos ir matematikos temų lentelės ir atmintinės sukurtos ir sėkmingai naudojamos dirbant su mokiniais.
   Galite įsigyti knygyne "Pegasas".

    METODINĖ PRIEMONĖ APIE MIKČIOJIMĄ

 

      Reginos Ivoškuvienės ir Vilmos Makauskienės vadovėlyje “Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika” išsamiai nagrinėjamas mikčiojimo fenomenas. Skaitytojai turės galimybę susipažinti su mikčiojimo kilmę aiškinančiomis teorijomis, mikčiojimo požymiais, jo pobūdį ir intensyvumą lemiančiais veiksniais. Specialistai ras daug praktinės informacijos apie mikčiojimo įvertinimo ir įveikimo būdus, pagalbos strategijas skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams ir suaugusiems. Knyga bus naudinga ir patiems mikčiojantiems bei jų šeimos nariams.

 

Norintys įsigyti šią knygą gali kreiptis adresu

Svanorių 284 – 221, Kaunas  Logopedinės pagalbos centras

arba užsisakyti  el. paštu makauskiene.vilma@gmail.com

 

Naujas leidinys!
Logopedė Benedikta Brazdauskienė išleido knygelę 
"Taisyklingai tariu ir skambiai rimuoju".
Norintys plačiau sužinoti apie leidinį 
skambinkite autorei telefonu 865280991 
arba rašykite šiuo elektroniniu paštu benutes@gmail.com
 

 

Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ logopedės Loreta Grikainienė ir Ingrida Liaudeneckienė kartu su Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialistėmis Raimonda Juknevičiene ir Aušra Lukšiene parengė ir išleido leidinį „Pažink, suprask, padėk. Ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“.

 

                      Autizmas nulemia savitą ir kokybiškai kitokį šį sutrikimą turinčių asmenų elgesį ir suvokimą. Todėl „būti normaliu“ nėra tikslasTikslas yra padėti tokiam žmogui kiek įmanoma geriau pritapti ir realizuoti save ugdymosi aplinkoje/visuomenėje, gerbiant jo skirtingumą.

 

                      Pedagogui, kurio grupėje ugdomas autizmo spektro sutrikimų turintis vaikas, tenka dviguba pareiga: padėti ne tik jam, bet ir jo bendraamžiams. Pradinė auklėtojo nuostata ir supratimas, ko reikia ypatingam vaikui, kad ugdymas taptų įmanomu, yra raktas į sėkmingą vaiko ir visos ikimokyklinės / priešmokyklinės grupės veiklą. Tam, kad nuostata būtų teisinga, o supratimas kryptingas parašėme ir išleidome leidinį „Pažink, suprask, padėk. Ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“. Kartu su kolegėmis iš Vilniaus sudėjome savo patirtį, įžvalgas ir širdį į šią knygą tam, kad kiti specialistai ir pedagogai šias žinias galėtų pritaikyti dirbdami su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimą.

 

                      Bendraudami su specialistais ir pedagogais iš visos Lietuvos visada sulaukiame klausimų „Kaip?“. Kaip vaikus mokyti, kaip nustatyti ribas, kaip įtraukti į grupės darbą, kaip juos motyvuoti? Būtent šie klausimai mus pastūmėjo pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis leidinyje apie tai, kas labai svarbu. Svarbu vaikui, pedagogui, tėvams.

 

                      Visi žinome, kad ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje vaikas turi daugybę svarbių užduočių. Tai – laikas, kai jis įgyja kasdienėje veikloje reikalingų įgūdžių: mokosi būti visateisiu visuomenės nariu ir ruošiasi kitam etapui – mokyklai. Todėl labai svarbu vaikui padėti įgyti kitame etape itin svarbų gebėjimą – išmokti mokytis. Pedagogo užduotis – nepaleisti šio svarbaus laikotarpio vėjais, nelaukti, kol vaikas „pripras“, „pats supras“, „išaugs“. Vaikui turi būti sukurta aiški jo ir ugdytojų lūkesčius atitinkanti sistema, pripildyta abejoms pusėms suprantamos prasmės. Todėl leidinyje kalbame apie tai, kaip paruošti aplinką, pateikti užduotis,  apie vaiko elgesį bei mokymosi motyvaciją. Tikimės, kad šis leidinys bus naudingas pedagogams, švietimo pagalbos ir kitiems specialistams, mokytojų padėjėjams, tėvams ir visiems, kurie vienaip ar kitaip mokosi kartu su ypatingais vaikais.

 

                      Pažink, suprask, padėk. Ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų / Loreta Grikainienė, Raimonda Juknevičienė, Ingrida Liaudeneckienė, Aušra Lukšienė, Toma Malvicė. – Metai: 2016. Puslapiai: 40. ISBN: 9786094089046. 

 

 

                      Norintys įsigyti leidinį gali kreiptis į Kauno Prano Daunio ugdymo centrą arba Vilniaus lopšelį-darželį „Čiauškutis“.

 

 

Parengta pagal www.ikimokyklinis.lt


MOKYMO PRIEMONĖS „KALBA MANE AUGINA“ IR „FREPY – ŽAISMINGA KALBOS UGDYMO PRIEMONĖ“ MOKYTOJAMS, UGDYMO PROCESĄ ORGANIZUOJANTIEMS TAUTINIŲ MAŽUMŲ KALBA


„Frepy – žaisminga kalbos ugdymo priemonė“ – tai daugiafunkcė edukacinė priemonė, skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams. Ji yra moderni, parengta remiantis naujausiais mokslo tyrimais ir šiuolaikinėmis ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymo metodikomis. Priemonę sudaro stalo žaidimai, žaismingi ir interaktyvūs paveikslėliai, dėlionės ir kt., skirtos  vaikų žodynui turtinti, mokytis pasakoti ir kt. Naudodamiesi ja, vaikai lietuvių kalbos gali mokytis linksmai ir patraukliai.

„Frepy – žaisminga kalbos ugdymo priemone“ nemokamai galima naudotis http://www.frepy.eu/part_lt.html .

Dviejų dalių žaisminga lietuvių kalbos mokymo priemonė „Kalba mane augina“ skirta tautinių mažumų mokyklose ir daugiakalbėje aplinkoje besimokantiems pradinių klasių mokiniams. Priemonėje pateikiamos vaikui artimos temos, praktinės situacijos iš gyvenimiškos aplinkos, joje gausu kūrybinių, vaikui įdomių užduočių, skatinančių natūralų domėjimąsi kalba, mokymąsi per asmeninę patirtį. Atlikdami užduotis mokiniai ne tik ugdysis lietuvių kalbos klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus, bet ir susipažins su Lietuvos valstybės simboliais, šventėmis, papročiais, gamta. Šią priemonę bus galima taikyti tiek mokantis klasėje, tiek savarankiškai namuose.

Daugiau apie priemonę „Kalba mane augina“ galima rasti Švietimo aprūpinimo centro svetainėje

 http://www.sac.smm.lt/index.php?id=38 .

 

Šias priemones savo darbe gali panaudoti ir logopedai bei specialieji pedagogai.

    Rekomenduojame susipažinti su Marijampolės savivaldybės logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio leidiniu „Bendrųjų ugdymo(si) programų pritaikymo ir švietimo pagalbos planavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, r e k o m e n d a c i j o s“ .

 

2012-03-07  Z. Mamonienės parengta lentelė " Hipertoninė ir hipotoninė dizartrija".


DIZARTRIJOS.doc
Microsoft Word Document 57.0 KB

Logopedai, specialieji pedagogai, kurie norite, kad Jūsų sudarytos mokymo priemonės, užduotys, užsiėmimų planai, projektai, įvairios idėjos būtų patalpintos šioje svetainėje siųskite el.paštu 

Būtinai nurodykite savo vardą pavardę, mokyklą, kvalifikacinę kategoriją. Laukiame Jūsų darbų.